d0b3d180d0b0d0b6d0b4d0b0d0bdd181d0bad0b0 d0bed182d0b3d0bed0b2d0bed180d0bdd0bed181d182 Застраховка Гражданска отговорностЗадължителната автозастраховка гражданска отговорност се предвижда да стане минимум 200 лв. за автомобили до 1800 куб. см. Увеличението на цената е продиктувано от силно завишения лимит на отговорност от началото на 2010 година. За едно увредено лице той става 1 млн. лв., а за повече – 5 млн. лв. Макар и финансовите проблеми от края на тази година, застраховката гражданска отговорност ще бъде по-скъпа през следващата година. Както винаги различните застрахователни компании ще предложат различни условия при сключването на договора по застраховката гражданска отговорност, но както и през миналата година надали разликите в цифрите ще бъдат по-големи от 30 лева при различните категории автомобили.

Срок за застраховането с гражданска отговорност е една година, но при някой видове превозни средства е възможно сключването на гражданска отговорност за по-кратък период от време, но не по-малко от един месец. При определяне на валидността на гражданската отговорност е възможно тя да съвпадне с календарната година, но това не е задължително, като тази особеност се използва от хората, които закупуват автомобили през годината и така могат да сключат застраховката за следващата година.

Повечето застрахователни компании предлагат възможност за разсрочено плащане на застраховката, но при настъпване на застрахователно събитие е необходимо да се внесе цялата сума по гражданската отговорност, за да може да се ползва изплащането на щетите по събитието. Най-краткият период на разсрочено плащане на застраховката е един месец с разни вноски в рамките на цялата година.

Застрахователни компании предлагащи застраховка гражданска отговорност:

  1. Гражданска отговорност в Булинс
  2. Зелена карта от Булинс
  3. Гражданска отговорност от Алианц за физически лица
  4. Гражданска отговорност от Алианц за фирми  Алианц
  5. Гражданска отговорност в Лев ИНС

Leave a Reply