zelena karta Застраховка: Зелена картаЗастраховката зелена карта е предназначена да покрива щетите от причинено събитие от даден водач в страните членки на споразумението зелена карта. При настъпване на застрахователно събитие, застраховката покрива щетите до определената сума, която е заложена в нея. Застраховката зелена карта е част от застраховката гражданска отговорност за водачи на МПС-та и се издава с нея, като наличието и се доказва с допълнителна бланка, издадена от застрахователната компания. Уверете се, че при планиране на пътуване с вашето МПС извън пределите на страната сте си набавили тази бланка, защото по границите се проверява наличието и.

ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ: Виктория

Други застрахователни компании предлагащи застраховка Имущество:

Застраховка Имущество в ЕВРОИНС Застраховка Имущество в Армеец Застраховка Имущество в Алианц Застраховка Имущество в Булинс Застраховка Имущество в Булстрад Застраховка Имущество в ВИКТОРИЯ Застраховка Имущество в ДЗИ

Предлагани застраховки:

“Застраховка Имущество” Застраховка Имущество в Булстрад

Други застрахователни компании: ЕВРОИНС АД ЗД БУЛИНС АД ЗПАД “Армеец” “ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” АД ЗПАД Булстрад ЗАД “Алианц България” ЗАД “ВИКТОРИЯ”

Имуществени застраховки: Булстрад

Други застрахователни компании предлагащи застраховка Имущество:

Застраховка Имущество в ЕВРОИНС Застраховка Имущество в Армеец Застраховка Имущество в Алианц Застраховка Имущество в Булинс Застраховка Имущество в Булстрад Застраховка Имущество в ВИКТОРИЯ Застраховка Имущество в ДЗИ

Задължителна Автозастраховка от Алианц

Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на: моторно превозно средство летателни апарати плавателни съдове

Гражданска отговорност от Алианц за физически лица: Алианц Гражданска отговорност от Алианц за фирми: Алианц

Други застрахователни компании предлагащи застраховка гражданска отговорност: Гражданска отговорност в Булинс

Задължителна Автозастраховка от Булинс

Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на: моторно превозно средство летателни апарати плавателни съдове

Гражданска отговорност от Булинс: Булинс Зелена карта: Булинс

Застраховка Имущество Кражба чрез взлом и въоръжен грабеж: ДЗИ Пожар и други опасности: ДЗИ Прекъсване на дейността: ДЗИ Индустриален пожар: ДЗИ

Пожар и природни бедствия: Булинс

Имуществено застраховане: Алианц България